You are currently viewing Winda w GOK

Winda w GOK

Gmina Rachanie otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą „Dostosowanie infrastruktury dla osób ze szczególnymi potrzebami w Gminnym Ośrodku Kultury Rachanie„ w ramach Programu Rządowego, Infrastruktura Domów Kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 75.000,00 zł. Całkowita wartość zadania to 101.900,00 zł.

Celem zadania była poprawa infrastruktury dla bezpiecznego korzystania przez dzieci, młodzież i seniorów z obiektu i dostosowanie jej do wymogów dla osób ze szczególnymi potrzebami, aby w pełni mogli korzystać z oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Rachaniach.

Zamontowanie platformy pionowej, oraz wymianę drzwi zewnętrznych na nowe wraz z poszerzeniem otworu drzwiowego, znacząco poprawiło dostępność do budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Osoby poruszające się przy pomocy sprzętu ortopedycznego lub na wózkach inwalidzkich mogą swobodnie dostać się do budynku domu kultury w Rachaniach, w którym znajduje się również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminna Biblioteka Publiczna. Usunięcie barier architektonicznych otworzyło możliwości dla osób, które jeszcze bardziej niż inni potrzebują się integrować i wyjść z domu. Zmiany architektoniczne, które nastąpiły były niezbędne do pełnego korzystania z obiektu i oferty kulturowej zarówno dla dzieci, młodzieży i osób starszych.

Dodaj komentarz