You are currently viewing Fundusze unijne

Fundusze unijne

Gminny Ośrodek Kultury w Rachaniach informuje, że w ostatnim kwartale trzykrotnie wnioskował do Narodowego Centrum Kultury w Warszawie:
1. DK+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022 w ocenie merytorycznej i społecznej otrzymał 75 pkt.,
2. EtnoPolska. Edycja 2022 w ocenie otrzymał 82,66 pkt. Wnioskowana kwota to 57.000,00 zł, z czego przyznano nam 32.000,00 zł z przeznaczeniem na profesjonalne stroje ludowe dla średniej grupy zespołu ludowego „Urwisy”,
3. Kultura – Interwencje. Edycja 2022. Wnioskowana kwota to 86.720,00 zł. Czekamy na rozstrzygnięcie.
Pieniądze pozyskiwane z dotacji przez Gminny Ośrodek Kultury w Rachaniach będą służyły lokalnej społeczności.

Pracownicy GOK

Dodaj komentarz