Zakończenie Projektu INFRASTRUKTURA

Remont w Gminnym Ośrodku Kultury w Rachaniach zakończony

Zadanie w ramach PROGRAMU RZĄDOWEGO Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, nazwa naszego zadania to Dostosowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Rachaniach dla osób ze szczególnymi potrzebami i poszerzenie oferty kulturowej, pod względem budowlanym zostało ukończone. Bardzo się cieszymy, że mieliśmy możliwość skorzystania z tak dużego dofinansowania, dzięki któremu udało się dostosować Gminny Ośrodek Kultury w Rachaniach dla osób ze szczególnymi potrzebami. Otrzymane dofinansowanie opiewało na kwotę 126.000,00 zł, a całkowita wartość zadania wyniosła 157.368,00 zł.
Dzięki remontowi i zakupie schodołazu zniknęły wieloletnie bariery, które nie pozwalały korzystać osobom niepełnosprawnym z oferty kulturalnej GOK, a zakupienie niezbędnego nagłośnienia pozwoliło naszą ofertę poszerzyć z korzyścią dla mieszkańców naszej gminy i nie tylko.

Dodaj komentarz