GOK otrzymał dofinansowanie w ramach PROGRAMU RZĄDOWEGO Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Z radością chcemy poinformować mieszkańców naszej gminy, że wniosek o dofinansowanie zadania w ramach PROGRAMU RZĄDOWEGO Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury został rozpatrzony pozytywnie i została przyznana nam kwota 126.000,00 zł, łączna kwota zadania to 157 500,00 zł.
Nazwa naszego zadania to Dostosowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Rachaniach dla osób ze szczególnymi potrzebami i poszerzenie oferty kulturowej.

Celem naszego zadania jest poprawa infrastruktury budynku Gminnego Ośrodka Kultury dla bezpiecznego korzystania dzieci i młodzieży z obiektu oraz dostosowanie jej do wymogów osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnieniu im dostępności aby w pełni mogli korzystać z oferty naszego ośrodka i życiu społecznym gminy poprzez wymianę barierek schodowych, wymianę na szersze drzwi zewnętrznych i na drugim piętrze gdzie znajduje się główna sala widowiskowa, zakup schodołazu. Przebudowie zostanie również poddana łazienka, która w obecnym stanie w żaden sposób nie spełnia swojego zadania dla osób niepełnosprawnych. Usunięcie wskazanych barier architektonicznych budynku otworzy możliwość korzystania w pełni z oferty Gminnego Ośrodka Kultury wszystkim zainteresowanym. W ramach zadania zostaną zabezpieczone zewnętrzne schody ewakuacyjne oraz zakupiony sprzęt nagłaśniający, który umożliwi poszerzenie oferty kulturowej Gminnego Ośrodka Kultury, jak również umożliwi nam samodzielne nagłośnienie organizowanych festynów i uroczystości.

Dodaj komentarz