You are currently viewing XIII Powiatowy Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich w Pawłówce

XIII Powiatowy Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich w Pawłówce

W niedzielę 9 lipca w Pawłówce odbył się XIII Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszego powiatu. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. Poseł na Sejm Pan Tomasz Zieliński, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Pan Robert Bondyra, Sekretarz Powiatu Tomaszowskiego Pan Dariusz Czop, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Teresa Semczyszyn, Wójt Gminy Bełżec Pan Andrzej Adamek, Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pani Katarzyna Żurawska, trzykrotny były poseł Pan Ryszard Stanibuła oraz Dyrektor Banku Spółdzielczego w Rachaniach Pani Marzena Łoza. Obecny na przeglądzie był również Przewodniczący Rady Gminy Rachanie Pan Wiesław Pałczyński oraz radni i sołtysi z terenu naszej gminy.

Do udziału w tegorocznym przeglądzie zgłosiło się 9 zespołów śpiewaczych oraz 10 kół z terenu powiatu tomaszowskiego. Uroczystego otwarcia przeglądu dokonał Wójt Gminy Rachanie Pan Roman Miedziak.

Koła prezentowały się w trzech kategoriach: prezentacje tradycyjnych potraw,

pieśni ludowe oraz rękodzieło ludowe i plastyka obrzędowa.

KGW przygotowały przepyszne potrawy, a dzięki zespołom rozbrzmiały dźwięki pieśni ludowych. Mogliśmy również podziwiać wyroby artystyczne naszych twórców. O poczęstunek dla przybyłych gości i zespołów zadbały gospodynie wydarzenia – panie z KGW Pawłówka.

Na zakończenie przeglądu odbyła się zabawa taneczna z zespołem PRYZMAT.

 

Dodaj komentarz