You are currently viewing XV Przegląd Piosenki Religijnej i Patriotycznej 2023

XV Przegląd Piosenki Religijnej i Patriotycznej 2023

W dniu 12 listopada 2023 roku w kościele parafialnym pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Wożuczynie odbył się XV Przegląd Piosenki Religijnej i Patriotycznej. Przegląd był kontynuacja świętowania obchodów Niepodległej Ojczyzny.

Organizatorami przeglądu byli: Wójt Gminy Rachanie Pan Roman Miedziak, Gminny Ośrodek Kultury w Rachaniach, parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Wożuczynie oraz Szkoła Podstawowa im. ks. Błażeja Nowosada w Wożuczynie.

Dodaj komentarz