You are currently viewing Pomoc uchodźcom

Pomoc uchodźcom

Od 27 lutego Urząd Gminy we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rachaniach zabezpieczył budynki tj. GOK w Rachaniach i Dom Kultury w Wożuczynie Cukrowni na tymczasowy pobyt uchodźców z Ukrainy. W każdym z nich po dwadzieścia miejsc noclegowych z jadalnią. Do dnia 18 marca przyjęliśmy łącznie 150 osób, głównie były to matki z dziećmi. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie mieszkańców naszej gminy, ich przyjaciół i rodzin, lokalnych firm i zakładów pracy, a także miejscowych sklepów. Wspierają nas również byli mieszkańcy naszej gminy mieszkający w dużych miastach, jak również znajdujący się poza granicami naszego państwa, nie brak także anonimowych darczyńców i firm z odległych miejsc naszego kraju.
Dzięki wsparciu otrzymaliśmy wszystkie potrzebne rzeczy, nikt nie wyjechał z pustymi rekami. Każdy odjeżdżający uchodźca otrzymał na drogę podstawowe produkty.
Dziękujemy za aktywną współpracę pracownikom Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkół z terenu naszej gminy, druhom Ochotniczej Straży Pożarnej, Kołom Gospodyń Wiejskich, księżom i parafianom, ludziom dobrej woli za wsparcie oraz pracę w wolontariacie i pełnieniu dwunastogodzinnych dyżurów.

Dziękujemy też darczyńcom wpłacającym pieniądze na utworzone subkonto. Środki finansowe zgromadzone na tymże koncie będą głównie przeznaczone na gorące posiłki dla uchodźców oraz inne ich potrzeby. 

Życzymy Państwu i sobie abyśmy nigdy nie zostali postawieni w podobnej sytuacji.

Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Kultury w Rachaniach

Dodaj komentarz