You are currently viewing Kolędowanie w Wożuczynie

Kolędowanie w Wożuczynie

        W liturgii Kościoła Katolickiego kolędy wykonuje się od Mszy o północy w Święto Bożego Narodzenia do święta Chrztu Pańskiego (niedziela po 6 stycznia). W polskiej tradycji dopuszcza się śpiewanie ich do święta Matki Boskiej Gromnicznej (do 2 lutego).

        Kolęda to pieśń nawiązująca do Bożego Narodzenia, utrzymana w konwencji ściśle religijnej, początkowo wywodząca się z tradycji ludowej, potem komponowana również przez wielu wybitnych kompozytorów. Odmiana kolędy o wątkach zaczerpniętych z życia codziennego nazywana jest pastorałką, która w odróżnieniu od kolędy nie jest wykorzystywana w nabożeństwach religijnych ze względu na swój świecki charakter. 

       Organizatorem wielu koncertów Bożonarodzeniowych w kościele wożuczyńskim był Ks. Bogdan Jaworowski  Proboszcz parafii pw. NNMP w Wożuczynie. W jednym z takich koncertów 30 stycznia 2022 r. uczestniczył zespół Gminno – Parafialny „Legenda”  z Wożuczyna pod kierunkiem Stanisława Seńko. Zespół brał udział w półgodzinnym koncercie przede Mszą, jak też dokonał oprawy muzycznej Liturgii Świętej. Występ można zaliczyć do udanych, wykonywane kolędy poruszyły słuchaczy i wywołały zadumę oraz wzruszenie.

 Stanisław Seńko

Dodaj komentarz