You are currently viewing Zakończenie projektu KLUB DLA SENIORA

Zakończenie projektu KLUB DLA SENIORA

W dniu 31 marca 2021 roku zakończył się projekt realizowany od 01.02.2019 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pod nazwą KLUB DLA SENIORA, którego Beneficjentem była Gmina Rachanie. Wartość projektu wynosiła 661 856,25 zł. Głównym celem projektu było poprawienie dostępności i jakości usług społecznych dla 50 osób po 60 roku  życia, niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu gminy Rachanie, poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy. 

Grupę docelową tworzyło 35 kobiet i 15 mężczyzn, którzy uczestniczyli w różnorakich zajęciach podzielonych na zadania. Zadanie 1 skupiało się na zagospodarowaniu czasu wolnego i edukacji wchodziły w to zajęcia wokalne, kulinarne, robótki ręczne, tkactwo i metaloplastyka jak również język angielski i zajęcia z rękodzieła. Zadanie 2  było działaniem prozdrowotnym skupiały się w tym zajęcia takie jak kurs dbałości o wygląd, poradnictwo medyczne, warsztaty zdrowego stylu życia, wyjazdy na basen oraz zajęcia z edukacji zdrowotnej pod których nazwą skupiały się wykłady pielęgniarki, ćwiczenia z fizjoterapeutą i zajęcia sportowe. Zadanie 3 to poradnictwo w skład, którego wchodziła informacja i pomoc prawna, wsparcie psychologiczne, porady diabetologiczne ale także wyjazdy na wycieczki. Zadanie 4 miało na celu udział w kulturze i życiu codziennym dzięki temu seniorzy skorzystali z wyjazdów do teatru. Ponadto odbyło się ciekawe spotkanie z księdzem. Dzięki chórowi „Echo radosnej jesieni” w skład którego wchodzili uczestnicy projektu, seniorzy mogli czynnie uczestniczyć w różnorakich uroczystościach zarówno patriotycznych jak i religijnych organizowanych w Klubie dla seniora. Klubowicze chętnie brali udział w organizowanych uroczystościach takich jak wspólny opłatek, dzień kobiet, wieczór cygański, dzień babci i dziadka, tłusty czwartek czy grill. Spędzali wspólnie miło czas w trakcie zajęć jak też i poza nimi. Spotkania pełne rozmów przy kawie, herbacie były czymś powszednim. Dzięki projektowi wśród seniorów odnowiło się wiele znajomość ale również wiele ich się zawiązało. Pomimo sytuacji wynikającej z pandemii Covid-19, z powodu której została częściowo ograniczona działalność Klubu dla seniora zajęcia w trudnym dla nas okresie odbywały się z zachowaniem środków ostrożności aby nie narażać naszych klubowiczów. Pomimo ograniczeń i chwilowego nakazu wstrzymania zajęć uczestnicy projektu chętnie wrócili do uczestnictwa w proponowanych formach aktywności. Seniorzy najbardziej zadowoleni byli z zajęć w dużych grupach i pomimo, że sytuacja pandemiczna spowodowała zmniejszenie ilości osób w grupie udało się przeprowadzić szereg ciekawych i rozwijających zajęć. Cały projekt cieszył się ogromnym zainteresowaniem, dlatego też będą czynione działania w celu organizowania podobnych przedsięwzięć. W naszej gminie obserwujemy zwiększanie się ilości osób powyżej 60 roku życia, dlatego też istotne są działania podejmowane na rzecz osób w wieku senioralnym, które są szczególnie narażone na izolację i brak alternatywnej możliwości na spędzenie czasu wolnego. Założenia Projektu doskonale odpowiadały potrzebom tej grupy wiekowej mieszkańców dzięki czemu spędzali oni miło czas w klubie dla seniora.

Diana Karpińska-Miedziak

Dodaj komentarz