You are currently viewing I GMINNY BIEG O NIEPODLEGŁĄ

I GMINNY BIEG O NIEPODLEGŁĄ

W DNIU 8 LISTOPADA 2022 ROKU O GODZINIE 11.00 NA STADIONIE W WOŻUCZYNIE CUKROWNI ODBĘDZIE SIĘ I GMINNY BIEG O NIEPODLEGŁĄ POD PATRONATEM POSŁA NA SEJM RP TOMASZA ZIELIŃSKIEGO. W BIEGU MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ WSZYSCY MIESZKAŃCY GMINY RACHANIE. BIEG ODBĘDZIE SIĘ W KATEGORIACH: DZIECI, MŁODZIEŻ, DOROŚLI I SENIORZY.

ORGANIZATORZY:

Poseł na Sejm RP Tomasz Zieliński

Urząd Gminy Rachanie

Gminny Ośrodek Kultury w Rachaniach we współpracy z Panem Bogdanem Piatem

– Szkoły Podstawowe z gminy Rachanie

Regulamin I Gminny Bieg o Niepodległą

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Dodaj komentarz