You are currently viewing „SIERPNIOWA POTUPAJKA”

„SIERPNIOWA POTUPAJKA”

17 września 2023 roku pod świetlicą w Grodysławicach zrealizowano kolejna z oddolnych inicjatyw „SIERPNIOWA POTUPAJKA”. Środki finansowe do realizacji pozyskane zostały dzięki wnioskowi Gminnego Ośrodka Kultury w Rachaniach „Spełniamy marzenia – rewolucja kulturalna” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ranach programu Narodowego Centrum Kultury: Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I – INICJATYWY LOKALNE.

DJ Adamuss, panie animatorki, park dmuchanców, zumba i mnóstwo świetnych emocji oraz chwila zadumy nad historią Grodysławic. Wizyta Wójta Gminy Rachanie, Pana Romana Miedziaka. To można połączyć. I można połączyć pokolenia.

Dodaj komentarz