You are currently viewing OD PRZEDSZKOLA DO OPOLA

OD PRZEDSZKOLA DO OPOLA

Zapraszamy najmłodszych mieszkańców Gminy Rachanie do kolejnej edycji konkursu wokalnego „Od przedszkola do Opola”.

Konkurs odbędzie się 10 marca 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Rachaniach.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z Regulaminem, w którym zamieszczone są szczegóły konkursu oraz o terminowe dostarczanie karty zgłoszeniowej/zgody oraz podkładów muzycznych dla małych artystów.

Regulamin Od przedszkola do Opola

ZGODA Od przedszkola do Opola

Dodaj komentarz