You are currently viewing Ocalmy od zniszczenia i zapomnienia – pomnik przyrody 150-letnia Lipa „Zofia”

Ocalmy od zniszczenia i zapomnienia – pomnik przyrody 150-letnia Lipa „Zofia”

W dniu 21 września 2023 roku na terenie parkowo-pałacowym w Rachaniach odbyło się podsumowaniu lokalnej Inicjatywy „Ocalić od zniszczenia”.

Swoją obecnością zaszczycili nas Wójt Gminy Rachanie Pan Roman Miedziak, Pani Agata Niedziółka Sekretarz Gminy Rachanie, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rachaniach Pani Jolanta Mrozowska, Funkcjonariusze Policji z Posterunku w Łaszczowie, przedstawiciel Nadleśnictwa z Tomaszowie Lubelskiem, Pan Karol Jańczuk, Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Rachań, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rachaniach Pani Katarzyna Bondyra oraz nauczyciele i uczniowie SP w Rachaniach.

Dzięki wnioskowi Gminnego Ośrodka Kultury w Rachaniach zostało pozyskane dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie w ramach projektu Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I – INICJATYWY LOKALNE. Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Rachaniach przeprowadzili 13 spotkań z mieszkańcami na terenie całej gminy Rachanie.

Z zebranych na spotkaniach materiałów i informacji została utworzona Diagnoza Potencjału Kulturowego Gminy Rachanie, która wskazała jakie zasoby kulturowe posiadamy, a jakie są nam potrzebne. Na podstawie opracowanej diagnozy mieszkańcy zgłaszali inicjatywy (oferty zadań), które chcieliby zrealizować i otrzymać na nie dofinansowanie. Spośród 8 inicjatyw zostało wybranych 7 na kwotę ponad 30.000 zł. Jedną z nich jest inicjatywa „Ocalić od zniszczenia”, na którą wniosek złożyła Pani Iwona Seńko sołtys wsi Rachanie.

Inicjatywa miała na celu zachęcenie mieszkańców z różnych grup wiekowych do działania razem, zachęcenie do poznawania i dbania o historię, nie tylko sołectwa ale i gminy Rachanie, dbania o nasze zabytki i pomniki przyrody, zaszczepienie w mieszkańcach chęci dbania o środowisko, pokazanie jak produktywnie, ciekawie, a przede wszystkim zdrowo można spędzić czas z sąsiadami i rodzina na łonie natury.

Na ponad stuosobową grupę dzieci i młodzieży czekała terenowa lekcja przyrody, którą bardzo ciekawie poprowadził Pan Karol Jańczuk. Ochotnicy mogli przy wsparciu Pana leśnika wyliczyć potencjalny wiek i stan drzewa przy pomocy urządzeń do pomiaru obwodu i wysokości. Obejrzano korę drzewa i konary. Niestety została wypatrzona jemioła, którą będzie trzeba będzie usunąć.

Po lekcji przyrody odbyło się wręczenie nagród laureatom i uczestnikom konkursu „Pomnik przyrody i ja” oprócz tego odbyło się losowanie imienia dla pomnika przyrody. Większością głosów zostało wybrane imię Zofia. Z pozyskanych w ramach projektu środków finansowych powstanie pamiątkowa tablica, dla okazałej około 150-letniej lipy.

Po losowaniu wszyscy obecni zostali zaproszeni na poczęstunek w postaci kiełbaski z grilla i lody.

Dziękujemy władzom Gminy Rachanie za wsparcie finansowe w postaci wkładu własnego do projektu oraz pomoc w pracach porządkowych. Dziękujemy dyrekcji, nauczycielom oraz dzieciom za pomoc w porządkowaniu terenu w ramach corocznej akcji sprzątania świata, liczny udział w konkursie i obecność na podsumowaniu Inicjatywy „Ocalić od zniszczenia”. Dziękujemy również zaangażowanym w akcję mieszkańcom Rachań.

Dodaj komentarz