Ocalić od Zapomnienia

29 września 2022 roku w Szkole Podstawowej w Rachaniach odbyła się akademia, podczas której wystąpili uczniowie klas 6-8 upamiętniając Żołnierzy Wojska Polskiego poległych w obronie Ojczyzny 23 września 1939 roku.

Na uroczystość przybyli: Wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego Pan Jarosław Korzeń, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Teresa Semczyszyn, Pani Małgorzata Mamrocha, która reprezentowała Posła na Sejm RP Pana Tomasza Zielińskiego, Wójt Gminy Rachanie Pan Roman Miedziak, Sekretarz Gminy Rachanie Pani Agata Niedziółka, Przewodniczący Rady Gminy Rachanie Pan Wiesław Pałczyński, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Rachanie Pani Joanna Bajer, Radny Gminy Rachanie Pan Bogdan Jakubiec oraz pracownicy Urzędu Gminy, były poseł na sejm RP Pan Ryszard Stanibuła, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rachaniach Pani Katarzyna Bondyra wraz z gronem pedagogicznym oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pani Jolanta Mrozowska.

Po części artystycznej wszyscy zgromadzeni na czele z pocztem sztandarowym szkoły udali się na cmentarz w Rachaniach, na którym w ramach zadania pod nazwą „Ocalić od zapomnienia – renowacja kwatery wojennej Żołnierzy Wojska Polskiego w Rachanich” dofinansowanego ze środków programu: Groby i cmentarze wojenne w kraju 2022, realizowanego w ramach środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zostały odnowione mogiły poległych żołnierzy. Groby poświecił proboszcz miejscowej parafii Przemienienia Pańskiego w Rachaniach ks. Krzysztof Kłos. Na mogiłach naszych bohaterów delegacje władz powiatowych i gminnych złożyły kwiaty oddając hołd poległym, następnie uczniowie SP w Rachaniach zapalili znicze na kwaterach Żołnierzy Wojska Polskiego.

Dodaj komentarz