You are currently viewing NARODOWE CZYTANIE 2023

NARODOWE CZYTANIE 2023

W dniu 8 września 2023 roku w altanie przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rachaniach odbyła się akcja Narodowe Czytanie utworu Elizy Orzeszkowej NAD NIEMNEM. Po odczytaniu listu od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nastąpiło wspólne czytanie wybranych fragmentów powieści przez zaproszonych gości i uczniów z terenu naszej gminy.

Dodaj komentarz