You are currently viewing Kolejny wyjazd ze wsparciem

Kolejny wyjazd ze wsparciem

Na prośbę o wsparcie gminy partnerskiej Rachań – Biszkiw w dniu 3 kwietnia 2022 roku – ruszyła, po raz kolejny, delegacja z naszej gminy pod patronatem Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Rachaniach. Zawiozła transport do miejscowości Dobrosyn w Ukrainie.

W skład pomocy rzeczowej wchodził sprzęt strażacki, leki, materiały opatrunkowe oraz żywność.

Diana Karpińska-Miedziak

Dodaj komentarz