You are currently viewing „Od przedszkola do Opola” – konkurs
Colorful microphones with hummingbirds

„Od przedszkola do Opola” – konkurs

Serdecznie zapraszamy do udziału w gminnym konkursie piosenki pod hasłem: „OD PRZEDSZKOLA DO OPOLA”, który odbędzie się
9 czerwca 2022 r. o godzinie 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Rachaniach.

Regulamin od przedszkola do Opola

ZGODA KLAUZULA

Dodaj komentarz