W Gminnym Ośrodku Kultury w Rachaniach został powołany Inspektor Ochrony Danych Katarzyna Jakubiec, z którą mogą się państwo kontaktować pod adresem mailowym inspektor@cbi24.pl